Samlinger

Få styr på din samling

  • Vi gennemgår din samling
  • Vi vurderer værkernes/ genstandenes tilstand
  • Vi lægger en bevaringsplan for din samling så du kan prioritere økonomi, indsats, kassation, digitalisering mm
  • Vi laver klimaundersøgelser
  • Vi rådgiver i hvordan din opbevaring kan blive bedre

Konservering & restaurering af kunst på papir